Naše základy boli postavené už v roku 1933 a pomaly sa nám tiahne už ku 90-ke. Ale nemajte obavy, náš vek je len číslo.

Napriek vysokému veku sme stále vitální a plní nových nápadov, ktoré sa už práve realizujú a čakajú kým uzrú svetlo sveta.

Poďte s nami objavovať a nechajte sa stále prekvapovať.